ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเตือนผู้โทรศัพท์ก่อกวนสายด่วน191มีโทษทั้งจำและปรับ

พฤศจิกายน 14, 2017 1:18 am โดย opwnews
0
834

S__2146365

พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจระบบการทำงานของศูนย์รับแจ้งเหตุ191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และระบบกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่บนถนนและในพื้นที่สำคัญทั่วเมือง ว่า ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เน้นในเรื่องการรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์หมายเลข 191 ซึ่งประชาชนมักใช้แจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือเข้ามา ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องรีบประสานงานตำรวจหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่เข้าตรวจสอบในทันที เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนช่วยควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม  ซึ่งจากรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุพบว่า ในแต่ละวันมีผู้ที่โทร.มาก่อกวนและแจ้งเหตุเท็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจสอบผู้ที่โทรศัพท์มาก่อกวนหมายเลข 191 และขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนจับกุมผู้ที่โทรศัพท์ก่อกวน  ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนที่มักจะโทรเข้ามาในช่วงเวลาก่อนเลิกเรียนทุกวัน

S__2146368

S__2146369

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า อยากฝากเตือนไปยังบุคคลที่นึกสนุก หรือโทร.มาก่อกวนหมายเลขสายด่วน 191 ให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว เพราะนอกจากเป็นความผิด ถูกจับดำเนินคดีแล้ว ยังเป็นการตัดโอกาสคนที่เดือดร้อนต้องการแจ้งเหตุจริงๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ซึ่งทุกครั้งที่มีการโทร.แจ้งเหตุเข้ามาจะมีการประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจไปตรวจสอบทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการแจ้งจริงหรือแจ้งเท็จ หากเป็นเหตุแจ้งเท็จก็ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียเวลาทำให้เสียโอกาสในการเข้าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆ ซึ่งโทรศัพท์เข้าหมายเลข 191 ไม่ได้  ซึ่งเมื่อผู้โทรศัพท์ก่อกวนหรือแจ้งเหตุเท็จ เมื่อถูกจับได้ จะถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 พันบาทสำหรับการป้องกันและแก้ไขในเรื่องของคนโทรก่อกวนนั้นทำได้อย่างเดียวคือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน

พิสิษฐ์ เขื่อนเพ็ชรต์  /ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>