เทศบาลหัวทะเลจัดมหกรรมหนังกลางแปลง12จอ หวังอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

พฤศจิกายน 19, 2017 1:43 am โดย opwnews
0
1054

1510926756438

วันนี้ (17พ.ย.60) เวลา 19.00 น. ที่สนามหน้าเทศบาลตำบลหัวทะเล  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ   บุญชัยสุข  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการจัดงานมหกรรมหนังกลางแปลง พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง  “ยองบาง” ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหัวทะเลร่วมกับกลุ่มดิจิตอล 15 อีสานและฟิล์มชนบท เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่งของชาติไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

1510926705676

1510926849622

นายเอกภพ  โตมรศักดิ์  นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กล่าวว่า เทศบาลตำบลหัวทะเลพร้อมกลุ่มดิจิตอล 15 อีสานและฟิล์มชนบทได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันหนังกลางแปลง หนังขายยาหรือหนังเร่ ที่ให้ความบันเทิงอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาแต่อดีตอันยาวนานและกำลังจะหายไปจากสังคมไทยจากการพัฒนาก้าวไปของเทคโนโลยี จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดมหกรรมหนังกลางแปลงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง  “ยองบาง”

1510927300563

1510927080736

1510927070521

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายประเสริฐ  บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายวัชรพล  โตมรศักดิ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 โดยความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน อสม. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน อพปร. ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหัวทะเล ในการจัดกิจกรรมมหกรรมหนังกลางแปลง เปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง  “ยองบาง”

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>