ตลาดนัดเดอะมิลล์รังสิตพร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าในนามกลุ่มจิตอาสา TEAM WORK ร่วมกันนำสิ่งของแจกบรรเทาทุกข์ชาวบ้านถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเวลานานในพื้นที่กรุงเก่า

พฤศจิกายน 20, 2017 2:52 pm โดย opwnews
0
687

ตลาดนัดเดอะมิลล์รังสิตพร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าในนามกลุ่มจิตอาสา TEAM WORK ร่วมกันนำสิ่งของแจกบรรเทาทุกข์ชาวบ้านถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเวลานานในพื้นที่กรุงเก่า
23621689_307187956447460_3691513594832199010_n
เมื่อวันที่18พฤศจิกายน 2560พ่อค้าแม่ค้าตลาดเดอะมิลล์รังสิตโดยการสนับสนุนของนายสุชิน วงษ์น้อย ผู้ดูแลตลาดเดอะมิลล์พร้อมด้วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและกลุ่มจิตอาสา TEAM WORK นำสิ่งของอาหารแห้ง น้ำดื่ม เสื้อผ้า ไปบริจาคช่วยเหลื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากเป็นเวลานานในพื้นที่ใกล้เคียงวัดโคกทอง บ้านบ้านกุฎี ตำบลโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการประสานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

23658534_307187883114134_7258898251923384490_n
หลังจากมีข่าวน้ำท่วมในปีนี้ทำให้พื้นที่วัดโคกทอง บ้านกุฎี ตำบลโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีแต่ ในพื้นที่ผักไห่เป็นจุดรับน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิง จะได้รับความเดือดร้อนมากกว่าพื้นที่อื่น ทำให้ทีมงานจิตอาสาTEAM WORK ซึ้งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือสังคม อันได้มาจากกำไรจากการค้าขายอยู่แล้ว มีความเห็นว่าพื้นวัดโคกทอง บ้านบ้านกุฎี ตำบลโคกทอง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเหตุอุทกภัยมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากซึ้งคิดว่าทางภาครัฐอาจจะช่วยเหลือได้ไม่เพียงพอ เพราะว่าพื้นที่อื่นระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ในพื้นที่อำเภอบางบาลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังท่วมขังอยู่ มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ

จากภายนอก จึงได้ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของ น้ำดื่มเพื่อบรรเทาไปแจกจ่ายในพื้นที่

23561501_312550382559990_7484627542685852075_n
นายสิขรินทร์ เพ็งหนุน หัวหน้ากลุ่มจิตอาสา TEAM WORK กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุชิน วงษ์น้อย ผู้ดูแลตลาดนัดเดอะมิลล์รังสิต อนุญาตให้มีการรับบริจาคสิ่งของจากพ่อค้าแม่ค้าที่มีจิตอาสาในตลาดพร้อมทั้งร่วมให้การสนับสนุนเต็มที่จนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จแต่ได้รับแจ้งจากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎีว่า ในพื้นที่ระดับน้ำจะคงยังตกค้างท้วมขังเป็นเวลานานชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังคงตกค้างท้วมขังไปอีกระยะหนึ่ง ซึ้งชาวบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกอยู่ แม้ทางภาครัฐจะพยายามช่วยเหลือแล้วแต่ไม่เพียงพอ ทางกลุ่มจิตอาสาTAEM WORK เล็งเห็นความสำคัญว่าจะร่วมกันบริจาคอีกครั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านซึ้งเสียสละยอมเป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อแบ่งภาระน้ำไม่ให้เข้าท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจซึ้งจะสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนรวม ซึ้งใครที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้สามารถติต่อเข้าร่วมได้จะเป็นกุศลอย่างยิ่งทางกลุ่มยินดี ติดต่อผ่าน 0878074857 คุณเอ้ เดอะมิลล์

23561498_312549772560051_1108052828098420156_n 23561682_312550069226688_2177095681480723244_n23561796_307193769780212_7872405766966997449_n 23621506_307187336447522_6895577714851536757_n 23621727_312549999226695_1257240435443519080_n23622154_312550265893335_3227564461882529923_n 23658408_312550132560015_1698129499229641296_n
--!>