แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่ทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ

พฤศจิกายน 27, 2017 11:00 am โดย opwnews
0
638

PNOHT601127001026101

วันนี้ (27 พ.ย. 60) เวลา 11.00 น. พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถให้แก่ผู้บริหารระดับจังหวัด และอำเภอ โครงการพัฒนาประสิทธิภพการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงบูรณาการ ระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาประกอบหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิ
PNOHT601127001026102
PNOHT601127001026103
จากนั้น เวลา 13.30 น. แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้เดินทางไปเป็นประธาน เปิดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข่าวสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่แปลงนาของ นางการณี ประภาษี ณ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ กำนันผู้ ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลาย รวมทั้งสมาชิกจิตอาสา เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสารวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง ซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจให้กันประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของชุมชน
PNOHT601127001026104
ทีมข่าวภูมิภาค / รายงาน--!>