จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ปี 2560

พฤศจิกายน 28, 2017 9:10 am โดย opwnews
0
608

PNOHT601128001013204_28112017_013635

วันนี้ (28 พ.ย. 60) เวลา 11.00 น. นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2560 ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” โดยมีคำรณรงค์ว่า “หยุด! คำร้าย…ทำลายครอบครัว”  มีเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มครอบครัวตำรวจ ทหาร กลุ่มนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานกว่า 200 คน
Capture
PNOHT601128001013202_28112017_013635
PNOHT601128001013203_28112017_013635
นายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวเป็นปัญหาในระดับสากลที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตระหนักและให้ความสำคัญ จนเกิดเป็นกระแสสังคมที่ทุกภาคส่วนตื่นตัว ที่จะผลักดันให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบุคคล แต่ยังส่งผลถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ถือได้ว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาสังคมและนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น โดยจังหวัดนครราชสีมา มีสถิติการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจำนวน 459 ราย แบ่งเป็นการกระทำความรุนแรงทางเพศ 212 ราย ทางร่างกาย 189 ราย และทางจิตใจ 58 ราย
พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา--!>