นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

พฤศจิกายน 30, 2017 1:18 am โดย opwnews
0
317

นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

FB_IMG_1512005288798

 

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันนี้ “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี ได้มอบเงินช่วยเหลือลูกจ้างจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้มอบเงินให้กับพนักงานจ้างจำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นการเกษียณอายุราชการ(60ปี) ซึ่งทำงานต่อเนื่องจนถึงวันเกษียณอายุราชการมาเกิน 5 ปี จำนวน 4 ราย และกรณีเจ็บป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้และต้องออกจากงานโดยไม่ได้รับเงินสวัสดิการใดๆ จำนวน 1 ราย และเสียชีวิตในระหว่างเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 2 ราย โดยเงินที่มอบให้นั้นก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของพนักงานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ร่วมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปหลังการเกษียณอายุราชการ

อนึ่ง การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์บางกะดีและนำเงินเงินส่วนหนึ่งมาเป็นกองทุนสวัสดิการพนักงานจ้างในครั้งนี้นั้น เป็นแนวความคิดของ “นายธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล” นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี โดยต้องการช่วยเหลือพนักงานจ้างที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งพนักงานจ้างเหล่านี้ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆของทางราชการนอกจากเงินประกันสังคม โดยเงินที่ได้จากการจัดกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ได้รับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,100,000 บาท หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงินสุทธิ 733,000 บาท นำเข้ากองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บางกะดี 500,000 บาทและอีก 233,000 บาทนำเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการพนักงานจ้างซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปภายในอนาคต

เครดิต/Tawatchai Ungumponvilai
--!>