ผู้ว่าฯเมืองย่าโม เชิญชวนชาวนครราชสีมาสวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ ร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยอันงดงาม

พฤศจิกายน 30, 2017 9:44 am โดย opwnews
0
832

PNOHT601130001011801_30112017_125438

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ประกาศค่านิยม 12 ประการ เพื่อให้ทุกภาคส่วนถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยและสร้างคนในชาติให้เข้มแข็ง ประกอบกับรัฐบาล ได้ประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในสาม “เมืองแห่งศิลปะ” ของประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองค่านิยม 12 ประการในข้อ 5 คือการรักษาวัฒนธรรมประเทศไทยอันงดงาม และเพื่อรณรงค์การเป็นโคราชเมืองแห่งศิลปะ จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ชาวนครราชสีมา สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่นทุกวันศุกร์ “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” เพื่อปลูกฝังค่านิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมา
พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา--!>