ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่2

ธันวาคม 19, 2017 12:01 pm โดย opwnews
0
1157

S__18849825

วันนี้ (19 ธ.ค.60) เวลา 09.00น. ที่ห้องประชุมกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะ มาตรวจเยี่ยมงานการส่งกำลังบำรุงของกองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมี พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะนายทหารให้การต้อนรับ โดยผู้ช่วยผบ.ทบ.ได้รับฟังการบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุปในการปฏิบัติงานของกองบัญชาการช่วยรบที่ 2

S__18849821

S__18849819
ในการนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำการดำเนินงานด้านการส่งกำลังบำรุง ประจำปี 2561 ให้ยึดหลักการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก และทุกหน่วยจะต้องบริหารทรัพยากรที่ได้รับอย่างคุ้มค่า และโปร่งใส สมารถตรวจสอบได้ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการ ไปจนถึงสามารถแก้ปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วย ภายในขีดความสามารถของกองทัพภาคได้

S__18849820

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>