หมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แผน 777

ธันวาคม 19, 2017 2:45 pm โดย opwnews
0
834

253986

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

253994

นายเอนก จันทร์สมบัติ หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทมธานี เผยถึงการเตรียมความพร้อมของหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว ในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้นโยบาย One Transport ของกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดมาตรการเข้มข้น 777 หรือการดูแลกำหนดเป้าหมายลดสถิติอุบัติเหตุ ลดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่สำคัญต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ โดยมาตรการนี้จะนำออกมาใช้ 7 วันก่อนเทศกาล คือ วันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 , 7 วันระหว่างเทศกาลวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลังเทศกาล วันที่ 4-10 มกราคม 2561

253982 253978

253974  253972

253953    253948

หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ปีนี้จะเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทางหลวงชนบทปทุมธานี  สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี โดยมีเป้าหมายเข้มข้นยกกำลังสองเพื่อลดอุบัติเหตุแก่ผู้เดินทาง โดยในปีนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้มีเป้าหมายที่จะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในปี’61 สายทางที่กระทรวงคมนาคมคัดเลือกมาโดยเป็นของกรมทางหลวง 41 สายทาง กรมทางหลวงชนบท 20 สายทาง อีกทั้งกรมทางหลวงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงและหมวดทางหลวงในพื้นที่ดำเนินการเป็นมาตรการที่เพิ่มขึ้นพิเศษจากมาตรการปกติ ในช่วงเวลา “777” ดังนี้  ก่อนช่วง 777 ทำการตรวจสอบความปลอดภัยเชิงลึกและเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน  ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกะพริบ และ/หรือ ไฟฟ้าชั่วคราว (ถ้าจำเป็น) เพิ่มเติมในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม ปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทัน ตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆ ให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืนช่วง 7 วันก่อนปีใหม่ ตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ประชุมซักซ้อมการทำงานร่วมกันเป็นทีม One Transport (แขวงทางหลวง  ทางหลวงชนบท ขนส่งจังหวัดปทุมธานี และตำรวจทางหลวง) ตั้งเต็นท์อำนวยการบริเวณพื้นที่ เสริมป้ายเตือนและรณรงค์เป็นระยะๆ ตลอดเส้นทางที่ถนนลื่นเมื่อฝนตก ให้ติดตั้งป้ายเตือนฝนตกถนนลื่นทุกระยะ 200 เมตร จนสิ้นสุดช่วงที่ถนนลื่น   ช่วง 7 วันระหว่างปีใหม่ วิ่งตรวจเส้นทางและระยะๆ และตั้งจุดเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง ประสานตั้งจุดตรวจความเร็วและความเมา พร้อมป้ายเตือน กรณีฝนตกตั้งป้ายเตือนพร้อมไฟกะพริบให้ลดความเร็วเป็นระยะๆ เส้นทางที่มีความเสี่ยงหลับในให้ติดตั้งไฟกะพริบเป็นระยะ ประสานเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด หรือตำรวจในการตั้งจุดตรวจโดยเน้นหลังเที่ยงคืน กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องถึงหน้างานโดยเร็ว และรายงานรายละเอียดพร้อมสาเหตุเชิงลึก  ช่วง 7 วันหลังปีใหม่ เริ่มลดระดับการเฝ้าระวังเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ เก็บข้อมูล และสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผล

253936  253927

253916  253910

หัวหน้าหมวดทางหลวงลาดหลุมแก้ว  กล่าวในตอนท้ายว่า “ขณะนี้ทางหมวดทางหลวงลาดลุมแก้วได้ดำเนินการก่อนช่วง 777 โดยได้ทำการตรวจสอบความครบถ้วนของป้ายเตือน  ติดตั้งป้ายเตือน ไฟกะพริบ ในบริเวณที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสอบระยะมองเห็นบริเวณทางแยกทางเชื่อม ปรับปรุงให้มีระยะเพียงพอในการหยุดรถได้ทัน ตรวจสอบผิวจราจรและไหล่ทางให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ ตรวจสอบอุปกรณ์นำทางต่างๆ ให้เพียงพอในการขับขี่เวลากลางคืน ตัดหญ้าและต้นไม้ข้างทาง พร้อมทั้งเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และสุดท้าย ขอให้ประชาชนตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ไม่ประมาท เมาไม่ขับคาดเข็มขัดนิรภัย และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อนใช้รถ  หากเกิดความไม่สะดวกหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วน 1586 ตลอด24 ชม.”

 

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ทีมข่าวภูมิภาค
--!>