ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ให้กับเด็กๆในพื้นที่ และ ใกล้เคียง ขอเชิญร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่) ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

มกราคม 9, 2018 9:48 am โดย opwnews
0
537

408651

ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561ให้กับเด็กๆในพื้นที่ และ ใกล้เคียง ขอเชิญร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่) ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

408653

408656 408655 408654  408652

เมื่อเวลา 09.00 น.นายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ขอเรียนเชิญเด็กๆและผู้ปกครองเด็กๆตำบลเชียงรากใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ. ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก( องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่) ตำบลเชียงรากใหญ่ โดยคำขวัญปีนี้ว่า ” รู้คิด รู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยี “และภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงและการละเล่นต่างๆ เป็นที่สนุกสนานของเด็กๆ เมื่อเวลา 09.00 น. เริ่มลงทะเบียน จากนั้น เวลา 09.30 น. จะเป็นพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ. ศ. 2561 หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้วชมการการแสดง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ )การแสดงของโรงเรียนวัด บัวหลวงและโรงเรียนบ้านพร้าวใน จากนั้นมีกิจกรรมเข้าซุ้มประทับตราสัญลักษณ์ มีทั้งหมด 5 ซุ้ม ซุ้มที่ 1 ประกอบไปด้วยการระบายสีตุ๊กตา ซุ้มที่ 2 ตักไข่หรรษา ซุ้มที่ 3 เก้าอี้ดนตรี ซุ้มที่ 4 เกมปาเป้ารวมเลข และ ซุ้มที่ 5 เกมโยนห่วง หลังจากเด็กๆได้ร่วมสนุกในการเข้าซุ้มแล้ว ก็จะมีการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง จากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. เด็กๆ พร้อมด้วยผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังจากร่วมรับประทานอาหารกลางวันเสร็จสิ้นแล้ว เด็กๆจะได้ร่วมสนุกในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าซุ้มประทับตราฯ(ต่อ) หลังจากเด็กได้ร่วมสนุกสนานกันมาทั้งวัน และต่อมาเมื่อเวลา 16.30 น.นายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่จะได้ทำพิธีปิด งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จากนั้นเด็กๆรวมทั้งผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน ได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติ ในการจัดงานในครั้งนี้และในเสาร์ที่ 13 มกราคม พ. ศ.2561 ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก( องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงราก ใหญ่) ตำบลเชียงรากใหญ่ โดยพร้อมเพียงกัน
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>