จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการ สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอชุมพวง

มกราคม 11, 2018 12:40 pm โดย opwnews
0
651

PNOHT610111001012201_11012018_125736

วันนี้ (11 ม.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้าง ความจงรักภักดีต่อสถาบัน” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนตามโครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ที่วัดเก่าประสุข หมู่ที่ 1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันให้แก่ประชาชน และรับทราบปัญหา และความเดือดร้อน ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่
PNOHT610111001012203_11012018_125736 PNOHT610111001012202_11012018_125736
ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบกรรมสิทธิ์โคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 14 ตัว ถุงยังชีพ พันธุ์ปลาต่างๆ และมอบเงินทุนให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยพบปะกับประชาชนในตำบลประสุข--!>