วว.จับมือหน่วยานพันธมิตร บูรณาการความร่วมมือยกระดับโอทอป จังหวัดนครราชสีมา

มกราคม 12, 2018 1:08 pm โดย opwnews
0
515

PNOHT610112001019501_12012018_024814

วันนี้ (12 ม.ค. 61) นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ การสัมมนา การยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัตกรรม (STi for OTOP Upgrade)” ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

PNOHT610112001019503_12012018_024814 PNOHT610112001019502_12012018_024814

 

 

 

 

 

 

ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โดยมีจุดประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
--!>