พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์

มกราคม 31, 2018 2:06 am โดย opwnews
0
472

พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์
IMG_20180131_001815
รับหน้าที่สำคัญ พรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ ได้รับความไว้วางใจ จากท่าน พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิปดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้เป็นตัวแทนไปคุยกับพี่น้องสื่อโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่ 1 ใน 13 จังหวัดรวม กรุงเทพฯ 25 เขต วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 กรุงเทพฯ จัดโดยกองทัพภาคที่ 1 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
เมื่อวันที่ 30 มกราคม2561 ที่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1 กำหนดจัดงานโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนในพื้นที่และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อเท็จจริงในแนวทางการดำเนินงาน ผลงานของรัฐบาลและคสช.แล้วนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบเพื่อนำไปสู่การขจัดปัญหาข้อขัดแย้งของสังคมต่อไป
โดยนายพรพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับการมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสร้างความสามัคคีปรองดองและการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานของรัฐบาล แนวทางการปฏิบัติงานของ คสช.”ตามคำเชิญของพลโทกู้เกียรติ ศรีนาคาแม่ทัพภาค1 /ผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องกว่า 100 คน ผ่านไปด้วยดี
นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากท่านพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิปดีกรมประชาสัมพันธ์ในโอกาสนี้ ตนเองยินดีเป็นอย่างยิ่งพร้อมที่จะทำงานในการบรรยายให้เต็มความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชน จะได้มีโอกาสได้รับข่าวสารที่ถูกต้องจากสื่อสารมวลชนที่ช่วยเผยแพร่กิจกรรมของรัฐบาลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันจะสร้างให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ และขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมในการสัมมนาฯในครั้งนี้และหวังว่าความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ จะนำไปเผยแพร่สู้ประชาชน ตรงตามเจตนารมณ์ของการสัมมนาฯในครั้งนี้ซึ้งเป็นครั้งที่1และได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป

received_1848225281889520received_1848225245222857received_1848225311889517
--!>