รมว.วัฒนธรรม เปิดงาน การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ที่จังหวัดนครราชสีมา

กุมภาพันธ์ 1, 2018 11:19 pm โดย opwnews
0
585

PNOHT610202001004501_02022018_103321

วันนี้( 1 ก.พ.61 ) เวลา 18.30 น.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนรรมนานาชาติ 2561 : KORAT International Arts and Culture Festival 2018 “จากดินแดนฟอสซิลดึกดำบรรพ์ สู่มหานครแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง” “Through Fossil Sites to the Prosperous Culture City” จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
PNOHT610202001004503_02022018_103321 PNOHT610202001004502_02022018_103321
สำหรับเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมจาก 14 ประเทศทั่วโลก คือ ประเทศบังกลาเทศ จีน กานา กรีซ ศรีลังกา รัสเซีย อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา ฟิลิปปินส์ บรูไน การแสดงศิลปวัฒนธรรม 4 ของไทย ชมนิทรรศการ KHORAT GEOPARK มหานครแห่งบรรพชีวินโลก
PNOHT610202001004504_02022018_103321
โดยการจัดงานงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมบริการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธรณชน อันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาธรณีโคราชให้เป็นไปตามแนวทางยูเนสโก นั่นคือ การอนุรักษ์ การศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมสำคัญในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา โดยนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ได้แก่ อุทยานธรณีโคราช ถือเป็น “ดินแดนแห่ง 1 เขา 1 หิน 1 ป่า 1 ลำ 1 วัฒนธรรม และ 3 ซาก” มาบูรณาการให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมกับมรดกทางธรณีวิทยา อีกทั้งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ก่อให้เกิดความประทับใจและประจักษ์ในการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสืบไป--!>