ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จัดการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CENTRALFESTIVAL HATYAI BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018”

กุมภาพันธ์ 4, 2018 2:01 pm โดย opwnews
0
1960

394092

วันนี้(4ก.พ.61) ที่หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า  เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CENTRALFESTIVAL HATYAI BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3  – 4 กุมภาพันธ์ 2561

394110 394076

โดยนายบัวยัญ สุวรรณมณี  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยMr.MingQing Zhang กรรมการผู้จัดการบริษัท วิกเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด ,พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา,พ.ต.ท.โชคทวี จันทร์สีอ่อน รองผู้กับการจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา, นายเอกลักษณ์  พาโพธิ์  หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ ได้ร่วมมอบเงินพร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆอาทิ ประเภทประชาชนและเยาวชนทั่วไป  แบบคู่ ทั้งชายหญิง รุ่นอายุ 12 ปี , 14 ปี , 16 ปี

394085 394078

การจัดการแข่งขันแบดมินตันดังกล่าว ทางเซ็นทรัล เล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย  ส่งเสริม เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อประโยชน์ในหลายๆด้าน อย่างเช่น ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัว มิตรภาพที่เกิดขึ้น ไม่จำกัด อายุ เพศ อาชีพ เชื้อชาติ ศาสนา  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาก้าวไปสุ่เยาวชนทีมชาติในอนาคต  และได้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆจากการแข่งขันแต่ละแมทแต่ละเกมส์อีกด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยใช้สนามแข่งขันภายในฮอลล์  ของศูนย์การค้า  เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่

394074 393818

สำหรับผลการแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้

คู่มือ P ชนะเลิศ ได้แก่ ณัชพล สิวายะวิโรจน์ และ ปราชญ์ ตั้งศรีรพีพันธ์  ทีมทน.ยะลา    คู่มือ P รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ธนยศ สนามทอง และ ธนกร สัตยากวี ทีมH.D.Y
คู่มือ P รองชนะเลิศอันดับสอง วิศวะ รัตนไชย และมงคล วรพรรดิกุล 9 คอร์ท
คู่มือ P รองชนะเลิศอันดับสอง ยุทธชัย ฮารีบิน และ สรัญรัฐ มนูญญานนท์ ทีม วลัยลักษณ์

คู่มือ S- ชนะเลิศ ภณวิรัศม์ ประทีปตรัง และ ธฤต  เพทาย ทีม ตรังจูเนียร์
คู่มือ S- รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ชนัย แซ่โซ และ ณัฏฐธิดา ขาวทอง ทีมPenguin Badminton
คู่มือ S- รองชนะเลิศอันดับสอง กฤชธนภาษณ์ ทองใบ วลัยลักษณ์และ ปภาวิน อินทรัตนพล ทีม วลัยลักษณ์
คู่มือ S- รองชนะเลิศอันดับสอง สุทธิพร เพ็งลาย และสฤษดิ์ อุดแก้ว ทีมนราธิวาส

คู่มือ S+ ชนะเลิศ ธีภพ จองอยู่ และธันยธรณ์ โกสกูล  ทีมจ้ำจี้ มะเขือ เปาะแปะ
คู่มือ S+ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง พีระภรณ์ ฉิมแสง และ ธีภพ จันทรแสงทอง ทีมตรังจูเนียร์
คู่มือ S+ รองชนะเลิศอันดับสอง MUHAMMAD FAIZ BAHAMAN  และพิมพ์มา บวรวิชญ์ธนกุล  ทีม QBC
คู่มือ S+ รองชนะเลิศอันดับสอง ปองภพ สุวรรณ์ และบัวบุญ บุณยเกียรติ  ทีม HDY

คู่มือทั่วไป ชนะเลิศ ชาญยุทธ สันติภราภพ  ทัม SweetD และ ปณชัย วรศักตยานันต์ ทีมทม.ยะลา
คู่มือทั่วไป รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สงขลา ควรหาเวช และ สงคราม ควรหาเวช  ทีม 9 คอร์ท
คู่มือทั่วไป รองชนะเลิศอันดับสอง ปวริศ อรุณลิ่มสวัสดิ์ และนิรุทธิ์ อรุณลิ่มสวัสดิ์ ทีม Power fit
คู่มือทั่วไป รองชนะเลิศอันดับสอง พลกร จรัสจินดาวงศ์ ทีม KTR และ นครินทร์ แซ่ลิ่ม ทีมพณพลแฮปปี้

ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ  ทีมThe Fox Club
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ภาคิน กะหละหมัด ทีมKTR
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง ศิรวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ ทีมคนดวงดี
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง พศิน วุฒิพงศ์ ทีมตรังจูเนียร์

ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศ ก้องภพ ศิริโรโรจน์ ทีมทน.ยะลา
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง MUHAMMAD AFIQ  ทีมQBC
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง ณรรศ เกิดมณี ทีมนครศรีธรรมราช
ชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง ถิรพุทธิ์ ศรีไตรรัตน์ ทีมอิสระ

หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ วริษฐา ศิริพันธ์ ทีมแกรนนูล่าร์
หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สิรพรรณ พลมานพ ทีมพณพล Happy
หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 12 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง ปุณยาพร จันทร์ศรีบุตร  ทีม 7 Badminton

หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศ จิดาภา ฐานะกาญจน์  ทีมแกรนนูล่าร์
หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษินันท์ ประทีปตรัง ทีมตรังจูเนียร์
หญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับสอง ใกล้ตา นาคทองทิพย์  ทีมแกรนนูล่าร์

393814

393802

สำหรับการจัดแข่งขันแบดมินตัน รายการ “CENTRALFESTIVAL HATYAI BADMINTON CHAMPIONSHIP 2018” ในครั้งนี้ มีการดำเนินการในด้านต่างๆให้สามารถจัดการแข่งขันขึ้นมาได้ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย คุณดวงใจ สุขใจ ,คุณปฐมพร ศรีใส ,คุณบุญยงค์ สุขใจ ,คุณเบญจมาศ วงศ์ศรีวิจิตร ,คุณบรรหาร วิชญปิติ ,คุณสรัญ โชติสัมพันธ์เจริญ ,คุณศรุต ติรสุวรรณสุข ,คุณปิยวิทย์ บุรินทร์สุชาติ และคุณทรงพล กล่อมยงค์

 
--!>