ปทุมธานี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา สานสัมพันธ์ฉันท์ กลุ่ม 10 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กุมภาพันธ์ 10, 2018 7:45 am โดย opwnews
0
544

450323

ปทุมธานี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา สานสัมพันธ์ฉันท์ กลุ่ม 10 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

วันที่ 10 กุมภาพั450326 450324 450328 450329นธ์ พ.ศ. 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.นายประพฤติ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธาน ีเขต 1ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา สานสัมพันธ์ฉันท์ กลุ่ม 10 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ประชาชน และ นักเรียนให้การต้อนรับ และเมื่อเวลา 09.00 น.ท่านประธานในพิธีได้เดินทางมาถึงสถานที่จัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑา สายสัมพันธ์ กลุ่มที่ 10 ต่อมาอาจารย์สถาพร เพ็ญสุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเตยนอก ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า การจัดการศึกษากลุ่มที่ 10 อำเภอสามโคก ได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนสามัคคียาราม โรงเรียนคลองสระ โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง โรงเรียนสี่แยกบางเตย โรงเรียนบางนาโรงเรียนบางเตยใน โรงเรียนบางเตยนอก โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ โรงเรียนวัดไก่เตี้ยและโรงเรียนวัดสะแก เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างครู นักเรียนให้มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด หลังจากที่ท่านได้กล่าวรายงานเสร็จสิ้นแล้ว ท่านประธานในพิธีได้ทำการเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา สายสัมพันธ์ฉันท์ กลุ่ม 10 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561และท่านยังให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่า เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงหันมาสนใจ การกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬาและมีความสามัคคี ในกลุ่มนักเรียนและยังทำให้ร่างกายของนักเรียนได้แข็งแรง และขอให้นักเรียนตั้งใจร่วมการแข่งขัน ขอนักเรียนให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จดังหวัง หลังจากที่ท่านได้กล่าวโอวาทเสร็จสิ้นท่านประธานได้ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้จาก

450346 450345 450337 450355

ต่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระ กล่าวว่าวันนี้ได้นำนักเรียนโรงเรียนคลองสระ เข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และให้นักเรียนได้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้ห่างไกลยาเสพติด และขอให้นักเรียน ของโรงเรียนคลองสระ ขอให้สู้เต็มที่ สู้แบบมีน้ำใจนักกีฬา และต้องขอขอบพระคุณ ทางรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปทุมธานีเขต 1ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้ และโรงเรียนคลองสระจะทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันในวันนี้
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>