ปทุมธานี นายอำเภอลาดหลุมแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ปิ่นฟ้าฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

กุมภาพันธ์ 18, 2018 8:24 am โดย opwnews
0
647

461471

ปทุมธานี นายอำเภอลาดหลุมแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ปิ่นฟ้าฟาร์ม หมู่ที่ 3 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

461472 461474 461473461475

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2561 เมื่อเวลา 13.00 น.นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้วให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเมื่อเวลา 12.00 น.นายพิษณุ ประภาธนานันท์พร้อมด้วยคณะเดินทางมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานจากนั้น นายนพดล ลัดดาแย้ม กรรมการผู้จัดการ ปิ่นฟ้าฟาร์มได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า การเปิดปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปิ่นฟ้าฟาร์มเป็นกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีโดยได้ตำหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถือเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่กับคนปทุมธานีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอีกทั้งอำเภอลาดหลุมแก้วถือว่ายังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดซึ่งแต่เดิมพื้นที่นี้ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวจำนวน 40 ไร่หลังจากพบปัญหาราคาข้าวตกต่ำจึงได้พัฒนามาทำเกษตรทำการเกษตรแบบ ผสมผสานที่ยึดกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และประมงเป็นรายได้หลักโดยมีการจัดระเบียบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องและเกื้อกูลกันเพื่อให้ได้ผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อมาได้มีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอยู่ จึงได้เกิดแนวคิดต่อยอดกิจกรรมการเกษตรของฟาร์มให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสวิถีเกษตรแบบผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรได้มากขึ้นการจัดพิธีเปิดปิ่นฟ้าฟาร์มให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดเกษตรกรรมให้ครบวงจรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสและกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่เกษตรกรและชุมชน เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป เป็นที่พึ่งทางการตลาดในการกระจายสินค้าและบริการให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานต่างๆรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีเกษตรแบบผสมผสานผ่านกิจกรรมการเกษตรของฟาร์ม หลังจากนายนพดล ลัดดาแย้ม เจ้าของปิ่นฟ้าฟาร์มได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นแล้ว

461478 461480 461476 461477

จากนั้นนายพิษณุ ประภาธนานันท ์นายอำเภอลาดหลุมแก้วได้ทำพิธีเปิดปิ่นฟ้าฟาร์มแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นท่านได้เดินเยี่ยมชมบูธในปิ่นฟ้าฟาร์มและเยี่ยมชม บริเวณรอบฟาร์มจากนั้นท่านได้ร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติในการเปิดปิ่นฟ้าฟาร์ม ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าของร้านขายปลาสวยงามที่มาเปิดขายปลาบริเวณงานปิ่นฟ้าฟาร์มกล่าวว่าวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมเปิดปิ่นฟ้าฟาร์มซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว วันนี้เลยได้นำปลาสวยงามเข้ามาร่วมกิจกรรมขายและต้องขอขอบพระคุณทางปิ่นฟ้าฟาร์มที่ได้จัดระบบการดูแลเชิงเกษตรผสมผสานยึดกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และประมงเป็นหลักวันนี้ก็เลยได้นำปลาสวยงามมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและขอให้ปิ่นฟ้าฟาร์มได้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินก๋วยเตี๋ยวชามโตซึ่งทางปิ่นฟ้าฟาร์มจัดขึ้นเป็นไปด้วยความสนุกสนานปิดท้ายรายการ
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>