ปทุมธานี บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) มอบอาคารเกียรติยศ ให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน ณ โรงเรียนวัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กุมภาพันธ์ 20, 2018 9:06 am โดย opwnews
0
550

464735

ปทุมธานี บริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด (มหาชน) มอบอาคารเกียรติยศ ให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน ณ โรงเรียนวัดบางเตยใน ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

464737 464827 464750

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เมื่อเวลา 11.00. น.คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัทฯได้ทำการมอบอาคารเกียรติยศ ให้แก่โรงเรียนบางเตยใน โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบางเตยใน ให้การต้อนรับ ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น.คณะผู้บริหาร บริษัทไทยโพลิเมอร์ไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน)ได้เดินทางมาถึงบริเวณโรงเรียนวัดบางเตยใน จากนั้นนายศักดา ชนนิยม คณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าว รับมอบอาคารเกียรติยศ จากคุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน) ในนามของคณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนวัดบางเตยใน ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบอาคารเกียรติยศให้แก่โรงเรียนวัดบางเตยในสืบเนื่องมาจากทางบริษัทไทยโพลีคอนส์จำกัด(มหาชน)ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังนี้ เพื่อใช้เป็นห้องสมุดให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดบางเตย ในตั้งแต่ปี 2554 โรงเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้อาคารเกิดความเสียหายพร้อมกับได้รับ การจัดสรรก่อสร้างอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมกันดังนั้นเมื่ออาคารเกิดความเสียหายโรงเรียนจึงย้ายห้องสมุดไปอยู่บริเวณด้านล่างอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทำให้อาคารไทยโพลีคอนส์ไม่ได้ใช้งานและเกิดความทรุดโทรมโรงเรียนจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังนี้เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของอำเภอสามโคกและเป็นห้องเก็บผลงานต่างๆของโรงเรียน หลังจากที่ท่านศักดา ชนนิยม กำนันตำบลบางเตย ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายละเอียดเสร็จ ท่านประธานได้รับทราบจากนั้นท่านมาทานได้ทำพิธีส่งมอบอาคารให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน โดยได้กล่าวขอบคุณ และได้ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึกต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม้ด็กหญิง ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางเตยใน กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้อาคารเกียรติยศหรือว่าห้องสมุดใหม่ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ใจดี ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มาสร้างห้องเกียรติยศและห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดบางเตยใน ถึงแม้ หนูจะเหลือการเรียนอีกไม่มากก็จะจบการศึกษาในปีนี้และอยากจะขอให้น้องๆ ทุกคนช่วยดูแลรักษาห้องเกียรติยศหรือห้องสมุดของโรงเรียนวัดบางเตยในให้ดี และ ให้รุ่นน้องๆได้เข้ามาใช้ ในการ หาความรู้ เพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง หวังว่าห้องสมุดห้องนี้ ฝากให้น้องๆช่วยกัดูแลต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

464831 464828
--!>