ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์และเปิดงานบุญวัดสิงห์ ประจำปี 2561 ณ ศาลาดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

กุมภาพันธ์ 26, 2018 12:49 pm โดย opwnews
0
432

476206

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์และเปิดงานบุญวัดสิงห์ ประจำปี 2561 ณ ศาลาดินวัดสิงห์ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

476212  476216 476210 476222

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา 16.00 น.นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์กวนข้าวทิพย์ และเปิดงานบุญวัดสิงห์ ประจำปี 2561โดยมีนายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก นายเอนกสมบุญ นายกเทศมนตรีตำบลสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายพัฒนา กันอำพล ประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก  เจ้าหน้าที่สำนักงานพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และ ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วัดสิงห์เป็นวัดโบราณ ในบันทึกพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดคู่เมืองสามโคก บริเวณนี้มีการอพยพเข้าออกมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชาวมอญมาหลายยุคสมัย ตามการสันนิษฐานวัดแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ช่วงปี พ.ศ.2202-2210 ที่ตั้งของวัดอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา มีคลองเชื่อมสำหรับเรือเข้าออกเรียกว่า คลองวัดสิง วัดสิงห์มีระเบียบขนบธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นกิจวัตรการบำเพ็ญกุศลฟังธรรมและการกระทำพิธีทางศาสนาทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีสืบต่อกันมายาวนาน วันนี้มีชาวไทยเชื้อสายมอญมาร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ โดยถือว่าผู้ที่ร่วมพิธีจะได้บุญมาก และเพื่อศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีที่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันและเห็นคุณค่า รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อันถือเป็นมรดกของชนชาติไทย และได้สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยเมื่อกวนเสร็จแล้วจะถวายข้าวทิพย์ให้กับพระสงฆ์เพื่อที่จะแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 (รวม 6 วัน )
สหรัฐ แก้วตา ข่าว 191 ปทุมธานีรายงาน

476228  476223 476221 476226
--!>