อตก.จัดงาน “ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้สด ผลไม้แปรรูปให้แก่เกษตรกร

มีนาคม 2, 2018 6:31 pm โดย opwnews
0
801

PNOHT610302001009102_02032018_112456

วันนี้ (2 มี.ค. 61) นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ผลไม้คุณภาพ อ.ต.ก.” ซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตร หรือ อ.ต.ก. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา

PNOHT610302001009103_02032018_112456 PNOHT610302001009101_02032018_112456

โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้มีกรอบทิศทางในการพัฒนาผลผลิต การตลาด และการบริหารจัดการผลไม้ของไทยได้อย่างเป็นระบบมีเอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมด้านการตลาด สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่เกษตรกร เพิ่มทักษะเรียนรู้ด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยใช้ระบบการตลาดนำการผลิต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างระบบเครือข่ายร่วมกับผู้ผลิตรายอื่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยภายในได้นำผลไม้ที่มีคุณภาพและผลผลิตแปรรูปจากทั่วทุกภูมิภาคมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคกว่า 30 ร้านค้า และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้ที่เข้าชมงานทางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ยังได้นำพันธุ์กล้วยไม้สวยงามมาแจกทุกวัน วันละ 100 ต้น ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ทุกวัน
--!>