ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี”

มีนาคม 13, 2018 7:21 am โดย opwnews
0
438

29104069_1970625122994731_4766654060579258368_o

ปทุมธานี ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี”

IMG_9765 IMG_9776

500924 500922
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการเมืองธัญญบูรี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน “ ร.ศ. 121 สู่ปัจจุบัน 116 ปี สถาปนาเมืองธัญญบูรี” โดยมี นายพรชัย เอื้อวิริยวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองธัญบุรี ข้าราชการ และประชาชนอำเภอธัญบุรีเข้าร่วมพิธี อำเภอธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ขุดคลองบริเวณทุ่งหลวงรังสิตจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจรดแม่น้ำนครนายกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อคลองนี้ คลองรังสิต (รังสฤษฏ์) ประยูรศักดิ์ รัชกาลที่ 5 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะทุ่งรังสิตขึ้นเป็นเมืองใหม่ ชื่อ “ธัญญบูรี” มีความหมายว่า เมืองข้าว จากวันนั้นถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 116 ปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ในเรื่อง “ปทุมธานี” เมืองตลาดของประเทศไทย (Pathumthai Market 4.0) และส่งเสริม สนับสนุนอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชิวิตของชาวเมืองธัญบุรีที่ทรงคุณค่าและมีประวัติความเป็นมาอย่างช้านาน
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

IMG_9928 IMG_9818

500923
--!>