ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เร่งยุติปมปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มีนาคม 15, 2018 11:41 am โดย opwnews
0
347

160602

วันนี้( 15 มี.ค. 61) เวลา 08.30น. ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมกันประชุมแก้ปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กว่า 800 ไร่ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกว่าร้อยรายในพื้นที่กับมหาวิทยาลัยฯ ยืดเยื้อยาวนานเกือบ 30 ปี ก่อนลงพื้นที่ร่วมกับนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผู้แทนจากกรมป่าไม้ ,สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ,สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลสุรนารี เร่งสางปัญหากรณีดังกล่าว

160597 160431

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีข้อพิพาทในการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งปัญหาดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อปี 2532 กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เนื้อที่ 6,911 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา ตั้งอยู่ในตำบลไชยมงคล และตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แต่มีพื้นที่บางส่วนที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตประมาณ 887 ไร่ เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านที่อ้างสิทธิทำกินในพื้นที่ดังกล่าวก่อนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเข้ามาก่อตั้ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เข้ามาแสดงเอกสารสิทธิ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของระวางแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินขอมหาวิทยาลัย กับสิทธิของชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีทั้งเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ส.ค. 1 น.ส. 3 และไม่มีเอกสารสิทธิ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังประสบกับปัญหาความไม่คล่องตัวในการจัดการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยจากการใช้ประโยชน์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพราะเงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งในการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินครั้งใหม่ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้มีแผนดำเนินการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

160603

ดังนั้นในวันนี้ จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางยุติข้อพิพาทในที่ดินดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป โดยที่ประชุมวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้หารือใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ การใช้ประโยชน์ในที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการตรวจสอบเอกสารสิทธิและสิทธิครอบครองของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน อันจะนำไปสู่การหาแนวทางยุติปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไป พลเอก วิทวัส กล่าว
--!>