ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่พิพาทการใช้ประโยชน์ที่ดินของมทส.พร้อมให้แก้ปัญหาทั้งหมด 3 ข้อ

มีนาคม 15, 2018 1:44 pm โดย opwnews
0
285

160758

วันนี้ (15 มี.ค. 61) เวลา 11.30 น. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีข้อพิพาทในการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ,สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ,สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลตำบลสุรนารี ทั้งนี้เพื่อเร่งสางปัญหากรณีการใช้ประโยชน์ในที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กว่า 800 ไร่ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกว่าร้อยรายในพื้นที่กับมหาวิทยาลัยฯ ยืดเยื้อยาวนานเกือบ 30 ปี ซึ่งได้มีการประชุมหารือในเรื่องดังกล่าวแล้วในช่วงเช้าวันนี้(15มี.ค.61)

160763 160762

โดยที่ประชุมวันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สรุป ดังนี้ 1.  ขอให้จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์เอกสารสิทธิและการถือครองที่ดินของชาวบ้านที่เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นรายๆไป พร้อมทำระวางแผนที่ผู้ครอบครองโดยลงพิกัดและรายละเอียดว่าเป็นเอกสารสิทธิประเภทใด ใครเป็นผู้ครอบครอง และครอบครองเนื้อที่เท่าใด เพื่อจำแนกผู้ถือครองที่ดินระหว่างผู้มีเอกสารสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย และผู้ไม่มีเอกสารสิทธิ  2. ขอให้จังหวัดร่วมกับเทศบาลตำบลสุรนารีสำรวจและตรวจสอบประชาชนผู้ถือครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และส่งข้อมูลให้กรมป่าไม้เพื่อนำไปหาแนวทางบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของประชาชนผู้ยากไร้เพื่อให้มีที่ดินทำกินภายใต้โครงการของรัฐต่อไป 3.  ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประสานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของ มทส.เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

160827

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวนี้ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ และคณะ ได้พบปะกับชาวบ้านที่ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าว พร้อมกับแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีข้อพิพาทในการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้ง 3 ข้อแล้ว ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบพอใจ ก่อนที่คณะของผู้ตรวจการแผ่นดินจะเดินทางกลับ
--!>