จังหวัดน่านจัดงานภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงินที่โคราชเพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน

มีนาคม 16, 2018 7:47 pm โดย opwnews
0
540

Capture2

วันนี้(16มี.ค.61) เวลา 17.30น. ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา  นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “ภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงิน ครั้งที่ 3” เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและการตลาดเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านอย่างยั่งยืน  โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน /ชมและสัมผัสกับนิทรรศการและการสาธิตการทำเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน และการแสดงแฟชั่นโชว์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านสุดตระการตา  โดยในวันที่ 17 มีนาคม 2561 จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษโดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และรับฟังบทเพลงของจังหวัดน่าน ขับร้องโดยศิลปิน อ้อม รัตนัง  ผู้ร้องเพลงประกอบละครเรื่อง “รากนครา” เป็นประจำทุกวัน มีบริการขัด ล้าง เครื่องเงินโดยไม่มีใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านตลอดช่วงเวลากิจกรรม

Capture1

นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดภาคเหนือของไทยที่ทวีความสำคัญเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใหม่ และเป็นหนึ่งใน 12 เมือง ต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและเครื่องประดับเงินที่มีชื่อเสียงแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับของคนไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันมีการประยุกต์โดยการนำลวดลายต่างๆ มาออกแบบและทักทอ รวมไปถึงการออกแบบร่วมกันระหว่างเครื่องเงินกับผ้าทอให้เกิดคอลเลคชั่นใหม่ ๆ แต่ก็คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดน่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และให้เกิดพลังความคิดในการพัฒนาเครื่องเงินและผ้าทอให้ทรงคุณค่า ตอบสนองความต้องการและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันจึงมีการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินและผ้าทอ เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสินค้าที่มีดีไซน์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริงสามารถปรับเปลี่ยนตามทิศทางแฟชั่นและออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ ผู้บริโภคสามารถซื้อและเลือกใช้หรือสวมใส่ เนื่องในโอกาสใดๆ ก็ได้ตลอดทั้งปี

Capture3 Capture4

ด้านนายสำเริง สวัสดีนฤนาท อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านภายใต้ชื่องาน “ภูษาผ้าน่าน อลังการเครื่องเงิน ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 16 – 23 มีนาคม 2561 ซึ่งจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงินน่าน และกลุ่มคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน

Capture6

Capture7

ส่วนนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การที่จังหวัดน่าน ได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว จะได้เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยไม่ต้องเดินทางไปยังแหล่งผลิต ซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
--!>