ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเตยให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด งานวิชาการปฐมวัย และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มีนาคม 16, 2018 9:39 am โดย opwnews
0
469

506720   ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเตยให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด งานวิชาการปฐมวัย และมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

506722 506721 506725  506726

วันที่ 16 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น. นางสุรีย์ เกาะอ้อม รองนายก เทศมนตรีตำบลบางเตย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิชาการเด็กปฐมวัยและมอบวุฒิบัตร ประจำปี 2560 โดยมีนายวิเชียรประเสริฐสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลบางเตย ว่าที่ เรืออากาศตรีวิฑูรย์ ด้วงเงิน รองปลัดเทศบาลตำบลบางเตย นางสาวนพรัตน์ กศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมศูนย์ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ให้การต้อนรับ ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น.นางสาวสุรีย์ เกาะอ้อม รองนายก เทศมนตรีตำบลบางเตยได้เดินทางมาถึง หอประชุมอำเภอสามโคกต่อมานายวิเชียร ประเสริฐสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลบางเตยได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ศูนย์พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาในทุกด้านในการจัดการประสบการณ์จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจจากเด็ก จนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและเสริมสร้างให้เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นต่อไป และเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียน ในการจัดงานวิชาการ ปฐมวัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางเตย 2.เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของเด็กเล็กในระดับเตรียมความพร้อม 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็กเด็กเล็กและผู้ปกครอง มีกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงานเด็กนิทรรศการวิชาการของครูและมอบวุฒิบัตรสำหรับเด็กที่ผ่านเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยอายุ 3 ปีจำนวน 66 คน หลังจากท่านปลัดเทศบาลตำบลบางเตยได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเสร็จสิ้น ต่อมาท่านประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กปฐมวัยต่อไป

506727  506729 506724 506730

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวดุษฎี ทัพภูธร ผู้ปกครองเด็กหญิงกนกพร าัพภูธร นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับ วุฒิบัตร ในวันนี้กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางเตยที่ได้จัด นิทรรศการวิชาการและมอบ วุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย)ให้กับเด็ก ก่อนวัยเรียนวันนี้ลูกสาว ก็ได้มารับวุฒิบัติเป็นจุดเริ่มต้น สำหรับการเรียนรู้ที่จะเข้าไปศึกษาต่อในระดับต่อไป รู้สึกดีใจที่ได้เห็นลูกสาว ได้เรียนจบในระดับหนึ่ง และจะขอดูแลลูกสาวให้เป็นเด็กดี ต่อประเทศชาติและสังคมต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>