ปทุมธานี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมชมและให้กำลังกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

มีนาคม 17, 2018 10:12 pm โดย opwnews
0
607

508720

ปทุมธานี สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมชมและให้กำลังกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

508723 508722 508721
เมิ่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ผู้ช่วยอธิการบดี และรศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุปนายกฝ่ายวอลเลย์บอลชายหาด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมชมและให้กำลังกับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทั้งทีมชาย-ทีมหญิง ที่มาเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สนามวอลเลย์บอชายหาด มหาวิทยาลัยราชภักวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 3 ประเทศ ดังต่อไปประกอบด้วย
1.นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ประเทศคาซัคสถาน วันที่ 6-18 มีนาคม 2561
2.นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11-25 มีนาคม 2561
3.นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย ประเทศฮ่องกง วันที่ 15-20 มีนาคม 2561
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

508726 508725 508724
--!>