สำนักงานพลังงานนครราชสีมาประชุมโครงการสำรวจปิโตรเลียมในอำเภอด่านขุนทด ของโรงกลั่นน้ำมันทีพีไอ (1997) จำกัด

มีนาคม 19, 2018 12:01 pm โดย opwnews
0
286

001

วันนี้(19มี.ค.61) เวลา 10.00น. ที่โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนส่วนราชการที่มีต่อโครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสามมิติ วัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และวัดความโน้มถ่วงของหิน แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเสนอข้อมูลกิจกรรมการสำรวจของโครงการ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้แทนสถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน

003 002

ทั้งนี้ กิจกรรมการสำรวจดังกล่าวเป็นการสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะสั้น ใช้ระยะเวลาในการสำรวจประมาณ 4 เดือน โดยมอบหมายให้ผู้รับเหมาสำรวจที่มีความเชี่ยวชาญ คือ  บีจีพี อินท์ ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น  เป็นผู้ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม และบริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ และหลังจากการประชุมในเวทีระดับจังหวัดครั้งนี้แล้ว ในระหว่างวันที่ 26-30  มีนาคม พ.ศ.2561 ทางบริษัทฯ จะทำการจัดประชุมในระดับตำบลและอำเภอที่อยู่ในพื้นที่สำรวจของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ตำบลกุดพิมาน ตำบลพันชนะ ตำบลบ้านเก่า ตำบลตะเคียน ตำบลด่านขุนทด เทศบาลตำบลด่านขุนทด  ตำบลสระจรเข้ ตำบลด่านนอก ตำบลด่านใน ตำบลหนองบัวละคร และเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลต่อไป

004
--!>