สสส.ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจอาหารวางแนวทางส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

มีนาคม 20, 2018 3:14 pm โดย opwnews
0
363

สสส.ร่วมกับสมาคมการค้าธุรกิจอาหารวางแนวทางส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน
1521559317871
โครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคผัก ผลไม้อย่างเพียงพอ รณรงค์การสื่อสาร การรับรู้ ลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเรียน สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย สร้างต้นแบบแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพและจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาวะ ตลอดจนการสร้างให้เกิดนโยบาย/มาตรการระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภค ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัย
เมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ.ห้องจัดเลี้ยงจัดประชุม ร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย พร้อมด้วยอาจารย์วิฑูร อินทจันทร์ นักวิชาการโครงการฯ นายธนวรรธน์ อยู่เกตุ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยแห่งประเทศไทย นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมธุรกิจอาหาร เจ้าของร้านอาหาร ผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน ภายในการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_20180320_113451
โดยมี นางธนพร โตมั่นเกษตรกรภูมิปัญญา นายเดชา เครือโชติ เกษตรกรภูมิปัญญา พตอ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี นายประวัติ อยู่เกตุ อดีตเกษตรจังหวัดนครปฐม นางสาวลิลา พ่วงภู่ ร้านอาหารปักษ์ใต้เจ๊ต้อยหม้อใหญ่ นางสาววิภาวรรณ อรรถโสภา ตลาดกลางลาดสวาย นางสาวพิมสิริ กัลป์วิชา เกษตรกรภูมิปัญญา ร้านอาหารบ้านเหนือน้ำ ร้านอาหารอิงนที สวนอาหารบางบัว ร้านอาหารยองยองเหลา คุณเก๋ขนมหหวาน โรงเรียนวัดมงคลพุกการาม โรงเรียนวัดท้ายเกาะ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุม

IMG_20180320_113511
นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย กล่าวว่า วันนี้เวทีระดมแลกเปลี่ยนความคิดในภาคีเครือข่ายส่งเสริมสุขภาวะประชาชน เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหาร เครือข่ายผู้บริโภค เยาวชน โรงเรียนต่างๆ โดยผ่านการทำ Workshop ภายใต้แนวคิดหลัก ศาสตร์พระราชากับการปฎิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ ศาสตร์พระราชากับการดำรงชีพ ความมั่นคงทางอาหาร และสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการ เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้สู่การมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเป็นการร่วมมือของภาคีเครือข่าย- สสส. – สมาคมการค้าธุรกิจอาหาร- เครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดปทุมธานี- ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาฟาร์มเห็ด- สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี-สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี- ตัวแทนโรงเรียน อำเภอละ 3 โรง (อำเภอนำร่อง 5 อำเภอ)- สิ่อมวลชน- และเครือข่ายอื่นๆอีกมากมาย
ดังนั้นวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภค ผัก ผลไม้อย่างเพียงพอ หรือเพิ่มมากขึ้นตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างน้อย 400 กรัมต่อวันและ ลด หว่น มัน เค็ม พร้อมทั้งเพื่อรณรงค์การสื่อสาร การรับรู้ สร้างความตระหนักด้านอาหารปลอดภัย และลดอัตราของภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคเด็กอ้วนในวัยเรียน

1521559310090IMG_20180320_103102

IMG_20180320_103143IMG_20180320_105329
--!>