ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี” วันแห่งความภูมิใจเชียงรากใหญ่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2560 ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มีนาคม 30, 2018 1:13 pm โดย opwnews
0
301

533407  ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี” วันแห่งความภูมิใจเชียงรากใหญ่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา2560 ” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

533482 533483 533484533488

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น.นายเสวก ประเสริฐสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ นายเสวกประเสริฐสุข นายเสวกประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวนริศรา เดชดี ผู้อำนวยการ กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ประธานสภา ปลัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับจากนั้นเมื่อเวลา 10.00 น.นายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้เดินทางมาถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อมาท่านประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นนางสาวนริศรา เดชดีผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดงานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน มีการอบรมเลี้ยงดูส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลตามศักยภาพ ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไปหลังจากที่ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นต่อมาท่านประธานได้ทำพิธีมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คนให้กับบัณฑิตน้อย หลังจากมอบวุฒิบัตรเสร็จสิ้นแล้วท่านได้กล่าวโอวาท ให้กับผู้ที่จบการศึกษาในปี 2560 และพร้อมถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติให้กับ เด็กๆที่จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน

533481 533480

533487 533486

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเกียงศักดิ์ แซ่เอียวผู้ปกครองเด็กชายศุภบูรณ์ แซ่เอียว ที่น้องได้จบการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียนได้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่และขอบคุณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ที่ให้ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับลูกชายของผม และวันนี้ก็มีความยินดีที่ลูกชายได้จบการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและจะเข้าสู่การศึกษาที่สูงขึ้นและจะขอดูแลลูกชายให้ดีเป็นคนดีต่อพ่อแม่คุณครูและสังคมต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>