ชมรมสื่อมวลชนปทุมธานีปลุกกระแสรักชาติสนับสนุนการ

เมษายน 3, 2018 1:42 am โดย opwnews
0
466

ชมรมสื่อมวลชนปทุมธานีปลุกกระแสรักชาติสนับสนุนการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย
1522720191135
ชมรมสื่อมวลชน จ.ปทุมธานี
ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานี ได้เริ่มก่อตั้งมากว่า ยี่สิบปี่ จากการรวมกลุ่มของสื่อมวลชนในท้องถิ่นที่มุ่งหวังเห็นการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีในทุกๆด้าน โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสเผลแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้มีโอการรับรู้ข่าวสารเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวชมรมนี้จึงเกิดขี้นจากการรวมตัวของสื่อมวลชนโดยมีนายสมัชชัย มิตินิวส์ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “มิตินิวส์ “ซึ้งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีรับหน้าทีเป็นประธาน ที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสเป็นสื่อมวลชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ว่าสมาชิกที่เข้าร่วมอุดมการณ์ไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนโดยอาชีพ เพียงแค่มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านในท้องถิ่นของตนเองก็เพียงพอ
1522720189211
นายสมัชชัย มิตินิวส์ ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ชมรมฯได้เริ่มก่อตั้งมาเมื่อหลายปีก่อนโดยมีสมาชิกเป็นสื่อมวลชนในท้องถิ่น เป็นสมาชิกและตนเองก็เป็นประธานีมาโดยตลอด มีการทำกิจกรรมทุกปีโดยเฉพาะในวันนักข่าวสำหรับปีนี้ก็เช่นกันได้มีการวบรวมสมาชิกร่วมกันทำกิจกรรม”โครงการถาดนี้เพื่อน้อง”ซึ้งได้ไปมอบในวันนักข่าว(วันที่ 5มีนาคม2561)ที่ผ่านมาและจะมีการทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปทุกๆปีโดยเน้นการทำกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคม
ซึ้งในอนาคตข้างหน้าทางชมรมฯขะเปิดกว้างรับสมัครสมาชิกที่มีจิตอาสาฯที่จะเผยแพร่ข่าวสารในท้องถิ่นอันจะนำมาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความยุติธรรมในสังคม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสื่อมวลชนเท่านั้น เพราะปัจจุบันประชาชนทุกคนสามารถเป็นสื่อฯได้ทุกคน หรือที่เรื่องว่า”สื่อประชาชน”โดยการใช้โลกของโซเชี่ยนมาใช้เป็นตัวสื่อเผยแพร่ในทิศทางที่ถูกต้องซึ้งจะได้มีการพูดคุยและอบรมกันในโอกาสต่อไป
ภาระสำคัญที่สำคัญอีกอย่างก็เรื่องประชาธิปไตย จะเน้นอย่างสร้างสรรค์ด้วยการช่วยกันเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปซึ้งในโอกาสข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางทางชมรมฯก็จะใช้โอการสนี้เข้าร่วมกิจกรรมติดตามเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารของทางราชการในเรื่องการรนณรงค์การเลือกตั้งอย่างถูกต้องต่อไปนายสมัชชัยกล่าวเพิ่มเติม

15227201864491522720183467 15227201805341522720177759 1522720174934 1522720173043 1522720171133 1522720168079 1522720166569 1522720165043 1522720163409 1522720161822
--!>