สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Point ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

เมษายน 4, 2018 11:04 am โดย opwnews
0
763

29683667_1500640636732406_2381965685064709759_n

วันนี้ (4 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ หรือเรียกสั้นๆ ว่า โครงการ Energy Points โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมกว่า 150คน

19657002_1517445311714519_2236106002139724579_n

29695007_1500640563399080_5710211373716748813_n

นายณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในประเทศยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และอื่นๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสูงถึงร้อยละ 36.88 (ข้อมูลปี พ.ศ.2559) ซึ่งจากการสำรวจสภาพปัญหา พบว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิ ขาดความรู้ ขาดเงินทุน ขาดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

29792657_1517445265047857_463733309922992202_n

ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด ดำเนินโครงการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสมคะแนน Energy Point เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน โดยผู้ประกอบการสามารถส่งเอกสารต่างๆ เพื่อรับคะแนน ดังนี้ 1.การประกาศนโยบายด้านพลังงาน , 2.การแต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร , 3.วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร และ 4.ทบทวนแผนการอนุพลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ โดยเมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน , การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน , การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับเงินทุนสนับสนุนในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ให้ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น

29790295_1500640703399066_8363742945920315816_n

โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องอนุรักษ์พลังงานเพื่อสะสม Energy Point ทำแล้วมีแต่ได้ , แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน SME และการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบูธแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ จากบริษัทต่างๆ ด้วย
--!>