ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เชิญร่วมงาน โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมษายน 9, 2018 8:03 am โดย opwnews
0
348

553139

ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ นำโดยนายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ เชิญร่วมงาน โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี




--!>