จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561

เมษายน 12, 2018 11:36 am โดย opwnews
0
243

560763  ปทุมธานี อุบัติเหตุลดลง
ในวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ 2561
จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 พบวันแรก(วันที่ 11 เมษายน 2561) ของเทศกาลฯ อุบัติเหตุลดลง คนเจ็บ 1 และยังไม่มีผู้เสียชีวิต วันที่ 12 เมษายน 2561 เมื่อเวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายสัญ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 ตามนโยบายของนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้กำหนดแนวทางสำคัญ 3 ประการ คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและเคร่งครัด การเพิ่มจุดตรวจและให้บริการ กระจายลงไปครอบคลุมถนนสายหลักและสายรองทุกสาย รวมถึงการสร้างเครื่องหมาย อุปสรรค เพื่อชะลอและลดความเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 ได้จัดตั้งจุดตรวจและให้บริการแบบบูรณาการ รวม 114 จุด มีกำลังคนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมกว่า 3,000 คน โดยแบ่งการทำงานเป็น 3 ผลัด ตลอด 24 ชั่วโมง และตำรวจจังหวัดปทุมธานีได้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด 24 จุด มีกำลังพลรวม 381 นาย ต่อวัน

560765 560764 560768 560767
รายงานผลวันแรก(วันที่ 11 เมษายน 2561) ของเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของจังหวัดปทุมธานี เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 1 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และดำเนินการเรียกตรวจยานพาหนะประเภทต่าง ๆ รวม 12,430 คัน โดยมีผู้ถูกดำเนินคดี 2,588 ราย การกระทำผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย ไม่มีใบขับขี่(729 ราย) ไม่สวมหมวกนิรภัย(658 ราย) และขับรถย้อนศร(429 ราย)
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>