ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผิู้สูงอายุและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมษายน 13, 2018 3:41 pm โดย opwnews
0
425

DSCF3060 DSCF3061

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผิู้สูงอายุและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

DSCF3082 DSCF3078  ีDSCF3084          DSCF3067

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 เมื่อเวลา 11.00 น.นายไพรัตน ์ลิ่มสกุลนายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2561โดยมีนายนายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนชาวตำบลเชียงรากใหญ่ เข้าร่วมงาน ต่อมานายเสวก ประเสริฐสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่าในการจัดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชิดชู ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว และประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 2. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตอบผู้สูงอายุ 3.เพื่อส่งเสริมให้สังคมตระหนัก และเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ 4.เพื่อเป็นการให้ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีและมีกิจกรรมร่วมกันและ 5. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่นการสรงน้ำพระพุทธรูป และการรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยรวมทั้งทำให้ประชาชนและสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุต่อไป หลังจากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ให้กับท่านประธานได้ทราบ

DSCF3113 DSCF3112 DSCF3106 ต่อมาท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ยังได้กล่าวอวยพร ให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรากใหญ่ว่าเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยกระผม ขอให้ประชาชนในตำบลเชียงรากใหญ่จงมีแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมหวัง ทุกประการและ ต่อมาท่านนายอำเภอสามโคกได้เปิดโครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561อย่างเป็นทางการต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>