ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

เมษายน 13, 2018 4:08 pm โดย opwnews
0
577

563735

ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ โบราณสถานเตาโอ่งอ่าง ตำบลสามโคก อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

DSCF3043 563736 DSCF3057 563737
วันที่ 13 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 09.30 น.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ์ประจำปี 2561
โดยมีนายเอนก สมบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก นายพัฒนา กันอำพลประธาน กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามโคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและประชาชนในพื้นที่อำเภอสามโคกเข้าร่วมงาน

DSCF3059 DSCF3052 563744 DSCF3039
นายเอนก สมบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามโคกได้กล่าวรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า วันสงกรานต์ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทยเพราะเป็นวันพระวันนี้เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานและในวันนี้ยังเป็นวันที่ครอบครัวจะได้อยู่พร้อมหน้ากันทำกิจกรรม ร่วมกัน และในโอกาสนี้ยังให้เด็กๆหรือผู้ มีอาวุโสน้อยกว่าขอรถน้ำรดน้ำขอพรผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่นับถือรวมทั้งเป็นการขอขมาอีกด้วยสำหรับประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ มีประเพณีเหมือนกันแทบจะไม่แตกต่างแต่ในปัจจุบันการแต่งกายแบบรามัญและอาหารรามัญมักจะเลือก เรือนหายไปแล้ว ด้วยเหตุนี้เทศบาลตำบลสามโคกได้เล็งเห็นความสำคัญในประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย-รามัญและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป 2.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลสามโคก 3.เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุโดยการแสดงความเคารพและนับถือและขอพรให้มีความสุขในวันขึ้นปีใหม่ หลังจากที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามโคกได้กล่าวรายงานเสร็จสิ้นต่อมาท่านไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก ได้กล่าวเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2561 อย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>