เครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน กิจกรรมโครงการในจังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน 15, 2018 11:10 am โดย opwnews
0
168

เครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน กิจกรรมโครงการในจังหวัดปทุมธานี
IMG_20181115_123652
เมื่อเวลา9.00น.วันที่ 15 พย 2561 ที่ห้องประชุมคลองหลวง 4 โรงแรมแมนฮัตตันอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิฯ นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย  ผู้จัดการโครงการ ขยายและพัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ สนับสนุนโดย สสส. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนิน กิจกรรมโครงการ โดยมีนางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ นายกสมาคมการค้าธุรกิจอาหาร และภาคีเครือข่ายของจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพียง
นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย กล่าวสรุปว่าการจัดกืจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังโรงเรียนได้ รับความรู้ จากการอบรม เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูกพืชผักแล้วนำไปปฏิบัติ ลงมือทำจริงผลผลิตที่ได้ส่งเข้าครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ทางโรงเรียนได้มีการจัดการขยะเหลือใช้โดยนำเศษอาหารและขยะเหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้เองในโรงเรียน ร้านอาหารได้ จัด เมนู สุขภาพ ที่ เพิ่ม ผักผลไม้ ไว้บริการ ผู้ บริโภค ร้านอาหารมีการปลูกผัก บางชนิด ใช้เองในครัว
โดยมีแนวทาง ในการสนับสนุน สื่อองค์ความรู้กระบวนการเพาะปลูก การบำรุงรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต จัดให้มีวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับ การวางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมให้มีการจัดทำ ใบประกาศนียบัตรในการรับรองภาคีที่เข้าร่วมโครงการ และจัดทำ MOU การประกาศนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริม การบริโภคผักผลไม้ที่เพิ่มมากขึ้น และการลดภาวะเด็กอ้วนเตี้ยเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมภาคีที่เข้าร่วมโครงการ ออกสู่สาธารณะต่อไป
IMG_20181115_103138IMG_20181115_104558IMG_20181115_104550IMG_20181115_094928IMG_20181115_100700
--!>