ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร มอบใบเกียรติคุณสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี มอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนื่องในวันครบรอบ 66 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี

พฤษภาคม 17, 2019 8:29 am โดย opwnews
0
488

ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร มอบใบเกียรติคุณสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี มอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนื่องในวันครบรอบ 66 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี

602 60295 60296 60300
21 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมบงกชรัศมี ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรม อบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 20 ปี มอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปทุมธานีเนื่องในวันครบรอบ 66 ปี โรงพยาบาลปทุมธานี 21 พฤษภาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปทุมธานี เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ด้านนายแพทย์มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลปทุมธานีกล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นวันครบรอบวันเกิดของโรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งปีนี้ตรงกับวันอังคาร ด้วยมีเหตุขัดข้องจึงได้เลื่อนการทำพิธีการต่างๆมาเป็นวันนี้ในโอกาสนี้โรงพยาบาลปทุมธานี จัดให้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 67 รูปในตอนเช้า เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี ตั้งแต่ทำการวางศิลาฤกษ์และเป็นเวลา 65 ปีที่โรงพยาบาลปทุมธานี ได้เปิดให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้นวันนี้โรงพยาบาลปทุมธานีจึงถือโอกาส จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ ตามนโยบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และการศึกษาบุตรของผู้รับทุน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงอุดมศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีและไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ในปีนี้คณะกรรมการพิจารณาการขอรับทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลปทุมธานีดำเนินการประชุมพิจารณาการขอรับทุนเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาบุตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ จำนวน 195 ราย 1.แบ่งเป็นกลุ่มข้าราชการ 24 ราย
2.กลุ่มลูกจ้างประจำ 14 ราย 3. กลุ่มพนักงานราชการ 11 ราย และ 4 กลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบและลูกจ้างผสมผสาน 130 ราย

60342 60304 60347 60303 60302 60297

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เป็นวันดีเป็นวันครบรอบของโรงพยาบาลปทุมธานีครบรอบ 66 ปีโรงพยาบาลปทุมธานีในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นี้ และบรรยากาศช่วงเช้า มีถวายภัตตาหารเพลเช้า พระสงฆ์จำนวน 67 รูป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงพยาบาลปทุมธานีปลูกต้นรวงผึ้ง 1 ต้น ด้านหน้าโรงพยาบาลปทุมธานี ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป และพระพุทธพระภิกษุ สงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต)จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ 20 ปี จำนวน 23 รายและมอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่ จำนวน 179 รายและในปีนี้เป็นปีมหามงคลในนาม กระผมผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ต้องขอขอบพระคุณบุคลากรโรงพยาบาลปทุมธานีทุกท่านที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา สุดท้ายนี้กระผมไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการดังกล่าวทิ้งท้ายไว้
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานี รายงาน
--!>