ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาธารณรัฐประชาชนจีน

พฤษภาคม 30, 2019 1:30 pm โดย opwnews
0
141

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาธารณรัฐประชาชนจีนดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมหารือและลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2562

60177628_1377918652375469_7278070186152820736_n 60545478_1376869285813739_8313725756295348224_n 60581615_1378561662311168_480636819294126080_n 60610233_1377918605708807_5446801581175472128_n 60620422_1378654132301921_4505633964400050176_n 60917971_1380291272138207_78048691163758592_n 60921178_1376968472470487_4810181114582794240_n 61096638_1377810119052989_1173205797627232256_n

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 อธิการบดีพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยซีอาน นครซีอาน การนี้ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยซีอาน ให้การต้อนรับและร่วมหารือการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในหลักสูตร 2+2 และ 3+1+2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-จีน รวมทั้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์อี่ไต้อี่ลู่ในอนาคต ทั้งนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยซีอานได้ให้เกียรตินำเยี่ยมชมดูงานเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางเข้าพบคุณอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมพูดคุยถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ของเมืองซีอาน รวมทั้งได้เข้าร่วมประชุมกับคณะจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนของมณฑลส่านซี
และในวันที่ 21 มิ.ย. 2562 คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ Xianyang Senior High School of Shaanxi province เพื่อเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งนักศึกษามาศึกษาต่อในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและสาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในการนี้ ผู้บริหาร Xianyang Senior High school of Shaanxi province ให้การต้อนรับ และนำคณะเข้าชมการจัดการเรียนการสอน ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียน
นอกจากนั้น วันที่ 22 มิ.ย. 2562 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ กับ Shaanxi Great Wall technology College และ Xi’an Intest School สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ต่อมาวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร เดินทางไปยังศึกษาดูงานศูนย์วิจัยอาหารจีนยูนนาน ณ สมาคมโรงแรมและอาหารยูนนาน ซึ่งตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยยูนนาน เมืองคุนหมิง การนี้คณะผู้บริหารสมาคมได้ให้การต้อนรับร่วมทั้งร่วมพูดคุยถึงกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างมหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยอาหารจีนยูนนานอีกด้วย
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>