ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์คว้า อันดับ 2 และ 3 ในการแข่งหุ่นยนต์ loT

มิถุนายน 6, 2019 4:34 am โดย opwnews
0
687

61745760_2432945850091132_7581149230614446080_n 62064070_2433061990079518_2950518253178322944_n

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์คว้า อันดับ 2 และ 3 ในการแข่งหุ่นยนต์ loT
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลอันดับ 2 และ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

62210544_2432945773424473_134455454439833600_n 61939508_2432945913424459_4317172521733455872_n 61839209_2433062006746183_2211314442635837440_n 61761772_2433062063412844_4838465814984130560_n
การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในครั้งนี้เป็นการวัดเพื่อทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาด้านการใช้เครื่องมีอและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผลทักษะ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์ และเปีดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป สำหรับทีมของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ที่คว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ได้แก่ทีมเมคคา_VRU3 ได้ลำดับที่ 2 และทีมเมคคา_VRU2 ได้ลำดับที่ 3
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน
--!>