ปทุมธานี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนา ซ่อม,สร้าง,เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 7, 2019 7:32 am โดย opwnews
0
380

ปทุมธานี ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการพัฒนา ซ่อม,สร้าง,เสริม กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

139459  139597
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ชุนชุมชนไทยธานีตะวันตก หมู่ที่ 19 ในอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายณเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน,นายนะรุตน์ ประธานชุมชนไทยธานีตะวันตก,นางนชนก อิ่มรัตนะ รองประธานชุมชนไทยธานีตะวันตก , เจ้าหน้าที่เทศบาลท่าโขลง เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่ ส่วนภายในงานทีมวิทยากรฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้ชี้แจงความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ ปปส.ภาค 1 พร้อมทั้งมีการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนไทยธานีตะวันตก

139460 139477 139479 139484 139485 139603

ด้านนายนเรศ คุชิตา ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักความรับผิดชอบของคนในชุมชน เพื่อแสดงพลังสามัคคีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะทำให้ชุมชนมีความตื่นตัว มีการเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตามโครงการ “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” นายนเรศ คุชิตา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนไทยธานีตะวันตก เพื่อขับเคลื่อน กองทุนแม่ของแผ่นดินได้แก่นายนะรุตน์ คงแก้วเป็นประธานฯ นางนภชนก อิ่มรัตนะ เป็นรองประธานฯ คุณศศิวรรณ ชนะวิเศษ รองประธาน ฯ และคณะกรรมการฯครบตามหลักเกณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพต่อไป
สหรัฐ แก้วตา หน. ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>