ปทุมธานี “บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ร.10”

กรกฎาคม 8, 2019 8:03 am โดย opwnews
0
126

66467132_2296762720443910_4776527816730607616_n 66682950_2300026603450855_6864147188356743168_n  IMG_0678 IMG_0692 IMG_5559 IMG_0445

ปทุมธานี “บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวง ร.10”
เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 – 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบผ้าไตรให้กับเจ้านาค จากนั้นมหาวิทยาลัยได้นำเจ้านาคทั้ง 10 คน เดินทางไปเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพะยอม ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีญาติมิตร พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมขบวนแห่ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน ส่งเสริมสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความเทิดทูนความจงรักภักดี และเป็นการถวายพระพรชัยมงคลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>