ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562″ ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 10, 2019 6:58 am โดย opwnews
0
174

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562″  ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

144183 144184 144198 144185
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง วิทยากร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง และสตรีตำบลคูบางหลวงให้การต้อนรับ

144196 144190 144188 144187
ด้านนายวิรัตน์ ลายลักษณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้ว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสตรีรวมถึงพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับสตรี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมของสตรี การพิทักษ์และคุ้มครองสตรี รวมถึงเกิดการเรียนรู้ และ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมและพัฒนาศักยภาพสตรีในการพัฒนาอาชีพต่อไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยสตรีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงจำนวน 135 คน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด และ จังหวัดจันทบุรี ด้านนางทองใบ ใจมั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงกล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ที่ มุ่งส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีในชุมชนการทำงานเป็นทีมการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรีรวมถึงเกิดการเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ในชีวิตประจำวันนำไปพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคมและพัฒนาศักยภาพสตรีในการพัฒนาอาชีพต่อไป
สหรัฐ แก้วตา หน. ปทุมธานี รายงาน
--!>