ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวและเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

สิงหาคม 4, 2019 8:21 am โดย opwnews
0
347

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานแถลงข่าวและเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ตลาดอิงน้ำโชว์สุดยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

182348 182350 182351 182352

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 10.30 น.นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการแถลงข่าวและเปิดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำ ณ ตลาดอิงน้ำ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัตศิริ หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน และ ประชาชน เข้าร่วมงาน ด้านนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีปิดเผยว่า จังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้รับอนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นโดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอันประกอบไปด้วยจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นตนนำมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มทางเลือกในการประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนเยาวชนและประชาชนทั่วไป

DSCF2031 DSCF2026  DSCF2039 182359 182357 182356 182355
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่า การจัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศิลปะการแสดงการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมจำนวน 8 ครั้ง และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือผลิตภัณฑ์สำหรับในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคก เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนและนำเอาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับ การพัฒนาต่อยอดจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มาจัดแสดงและสาธิตภายในงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมดังกล่าวผ่านการคัดเลือกจากการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในทุกด้านทั้งการผลิตการออกแบบและการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการจากกลุ่มภาคกลางปริมณฑลสำหรับโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดอิงน้ำสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีสิ่งต่างๆมากมายนำเสนอทั้งวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนอาหารอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยอิทธิพลไทย รามัญ จีน มุสลิม ที่อยู่ร่วมกันภายในชุมชนรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนและสาและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้ได้ชมกันด้วยเช่น อาคารที่ว่าการอำเภอสมัย ร.6 วัดบางเตย ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ อนุสาวรีย์สุนทรภู่เป็นต้นการจัดกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน
--!>