ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ณ กีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 16, 2019 6:11 am โดย opwnews
0
482

200270 200286 200281 200282 200285

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ณ กีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

200271200280

200290 200287 200284 200283  200276 200272
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติดโดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนครู-อาจารย์ นักเรียนและตัวแทนบริษัทผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ด้านนายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ตระหนัก ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงได้ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนได้เล่นกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจแจ่มใส สร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงจึงได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนประชาชนเล่นกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้รักษาสุขภาพพลานามัยและ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 3.เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนและความปรองดองรู้จักรู้รักษ์รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้เกิดขึ้นในชุมชน และ 4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสเล่นกีฬาและได้จัดกิจกรรมร่วมกัน การดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลคูบางหลวงทั้ง 4 แห่ง กลุ่ม อสม. ภาคเอกชน ได้แก่โรงงานสยามโมดิฟายด์ บริษัทจอมธนาและทุกภาคส่วน นอกจากนี้การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการทำงานเป็นทีมมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสร้างความรักความสามัคคีและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันและเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งการแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จเป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชมกีฬานั้นทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจตามกติกาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการกิจกรรมในครั้งนี้ขอให้การจัดกิจกรรมกีฬาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และบรรยากาศการช่วงเช้ามีการเดิน ขบวน ของนักกีฬา เพื่อรณรงค์ป้องกันจากยาเสพติด ตั้งแต่สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดยมีโรงเรียนวัดจันทราราม  โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม  โรงเรียนคลองบางโพธิ์และโรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ กิจกรรมในการแข่งขัน มีนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด 4 สีประกอบไปด้วยสีฟ้า สีเหลือง สีชมพู และ สีม่วง การแข่งขันกีฬามีการแข่งขันประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุตซอล(เยาวชนชาย) การแข่งขันแชร์บอล(ประเภทประชาชนหญิง)และกีฬาพื้นบ้านประกอบไปด้วย วิ่งซุปเปอร์แมน , ตีกอล์ฟคนจน สุดท้ายนี้ ขอให้นักกีฬาทุกท่านแข่งขันด้วยการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาที่ดีต่อกัน ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>