ปทุมธานี-จัดโครงการคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปทุมธานี เส้นทางที่ 3

สิงหาคม 17, 2019 3:53 am โดย opwnews
0
343

98955 98956 98957 98958

ปทุมธานี-จัดโครงการคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปทุมธานี เส้นทางที่ 3
***************************
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น. โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการคาราวาน – แรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี, ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดปทุมธานีและประชาชน ต่อจากนั้นนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ปล่อยตัวนักปั่นจักรยานออกจากจุดสตาร์ท

98967 98962 98961 98960
ด้านนายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้อนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการคาราวาน – แรลลี่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ 12 เส้นทางในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี วันนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม เส้นทางที่ 3 ภายใต้ชื่อ “ชมเกษตรอินทรีย์ สัมผัสวิถีชาวมอญ เที่ยวตลาดน้ำบ้านกระแชง” ระยะทาง 26.8 กิโลเมตร เริ่มจากวัดโพธิ์เลื่อน ถึงสวนเกษตรอินทรีย์ และเดินทางต่อที่วัดอัมพุวราราม และสิ้นสุดที่วัดโพธิ์เลื่อน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์จากการปั่นจักรยานชมแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจากนักปั่นจักรยาน ส่วนราชการ ภาครัฐเอกชน และท้องถิ่น ตลอดจนชมรมจักรยานฯ เข้าร่วมกว่า 300 คน และได้รับความร่วมมืออันดีจากคณะทำงานโครงการฯ และท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์เลื่อน หลวงพ่อพระครูอมร ธรรมกิจ พร้อมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง สวนเกษตรอินทรีย์ วัดอัมพุวราราม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานที่มีส่วนร่วมดำเนินการให้การจัดงานสำเร็จด้วยดี ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมให้งานสำเร็จด้วยดี

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน
--!>