สวนสัตว์โคราชจัดงานวิ่ง Run For Zoo Mini Half Marathon 2019

กันยายน 1, 2019 7:33 am โดย opwnews
0
944

70088192_2386768241388273_7024508781719453696_o

วันนี้(1 ก.ย.62) เวลา 05.35น. ที่สวนสัตว์นครราชสีมา  รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร​ ประธานกรรมการ​องค์การสวนสัตว์​ เปิดกิจกรรมวิ่งภายใต้ชื่อโครงการ Run For Zoo Mini Half Marathon 2019  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งทั้งหมดกว่า 4000 คน  แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ 10.5 ,5 และ 3 กิโลเมตร

69890812_2386780964720334_8386495030709190656_o 69795318_2386768554721575_3790696817864212480_o 69441493_2386776891387408_7653143512539463680_o 69401773_2386778274720603_122039709009444864_o 69312475_2386779158053848_1389823323604516864_o

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการกิจกรรมวิ่งภายใต้ชื่อโครงการ Run For Zoo Mini Half Marathon 2019 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกาย เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ และเพื่อมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดแรงจูงใจที่จะมาเที่ยวชมสวนสัตว์และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้าน sport tourism เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การสวนสัตว์ ให้รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

 

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดนครราชสีมา
--!>