รองผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด

กันยายน 3, 2019 11:12 am โดย opwnews
0
241

IMG_0720 IMG_0722

รองผู้ว่าฯปทุมธานี แถลงข่าวโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด
วันนี้ (3 ก.ย.62) เวลา 14.00 น. ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานงานแถลงข่าวโครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม โดยมี นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โครงการภูมิศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม เป็นการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ตอบโจทย์แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.2562 –2564) ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2568 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

IMG_8693 IMG_8690 IMG_0826 IMG_0735

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีตของแต่ละจังหวัด ยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ผ่านการนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาจำหน่าย และสาธิตเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ด้านวัฒนธรรม เกือบ 100 รายการ แต่ละผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดสรรชิ้นงานจากผู้ประกอบการโดยตรง ส่วนการสาธิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละชนิดมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ นับเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย จนเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ และสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด ดังนี้
 จังหวัดปทุมธานี อาทิเช่น ผ้าทอใยบัวหลวง ผ้ามัดย้อม ผ้าปักสไบมอญ ข้าวแช่ เมี่ยงคำกลีบบัว น้ำนมข้าวยาคู ก๋วยเตี๋ยวมอญ
 จังหวัดนนทบุรี อาทิเช่น หัวโขนจิ๋ว พวงมาลัยมือ หมวกจักสานจากต้นกก ขนมเทียนสลัดงา ทอดมัน หน่อกะลา น้ำพริกเผาบ้านร้อยปี ไข่เค็มสมุนไพร
 จังหวัดสมุทรปราการ อาทิเช่น การวาดรูปด้วยปลายมีด ผ้ามัดย้อมจากลูกพิลังกาสา สานกระเป๋าใส่แก้ว จักสานผักตบชวา กระเป๋าสานจากปอ กุ้งเหยียด ขนมพื้นบ้านพระประแดง ขนมไทยบางเสาธง ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลา บางโฉลง
 จังหวัดนครปฐม อาทิเช่น ฐานบัวรองพระพุทธรูป (ดินปั้น) ดอกไม้ดินปั้น ครอบแก้วมงคลศิลป์ ว่าวไทย เมี่ยงคำโบราณ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม หมี่กรอบ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “อารยศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม” การจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าอดีต” การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง ป๊อบปี้ ปรัชญาลักษณ์ หรือป๊อบปี้ ไมค์ทองคำ (6 ก.ย.) บ่าววี (7 ก.ย.) และหญิง ธิติกานต์ (8 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 12.00 – 18.00 น. ตลอดการจัดงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ ช้อป สินค้าที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่น่าสนใจ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง นิทรรศการ”ภาพเก่า เล่าอดีต” และชิมฟรีสุดยอดอาหารคาว – หวานพื้นถิ่น
--!>