ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน การแถลงข่าว โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ ณ วัดชินวราราม วรวิหาร

กันยายน 17, 2019 1:30 pm โดย opwnews
0
245

248280 248281 248298 248286 248287 248291 248297

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธาน การแถลงข่าว โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ ณ วัดชินวราราม วรวิหาร

248324 248323 248322 248307
วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ที่ ศาลาริมน้ำ วัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีแถลงข่าว โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม-วัดมะขามใต้ โดยมี พระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ผู้แทนการจัดงานวัดมะขามใต้ นายมหิทธร โคกเกษม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ อุตฺตมปญฺโญ) ที่ปรึกษา เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้ารว่ม จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี จัดงาน “โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประทศ สนามวัดมะขาม – วัดมะขามใต้” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ณ วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่4กรกฎคม 2517 จึงได้จัดโครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม – วัดมะขามใต้ ขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม อันเป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งอดีตให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการพัฒนาทางการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังจังหวัดปทุมธานีและเชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น “โครงการมหกรรมเปิดฤดูกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ สนามวัดมะขาม – วัดมะขามใต้” กำหนดจัดงาน วันที่4 – 6 ตุลาคม 2562 ในกาจัดโครงการ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไปโดยร่วมกันจัดงานโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งทางสนามวัดมะขามแบ่งการแข่งขัน เป็น 2สนาม ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2562
การแข่งขันเรือมาราธอน (จากบริเวณน่านน้ำหน้าวัดมะขาม- วัดมะขามใต้)
1. เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย
2. เรือพายม้า 10 ฝีพาย
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2562
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
บริเวณท่าน้ำวัดมะขามใต้ (วัดชินวรารามวรวิหาร) ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
1.เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย
2.เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย
3.เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย
4.เรือพายม้า 10 ฝีพาย
ผู้ชนะเลิศสูงสุดจะได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผู้ชนะในแต่ละประเภทกาแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>