จังหวัดบึงกาฬชวนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุดหนุนสินค้าของจังหวัดบึงกาฬ ในงาน Buengkan Road Show and Consumer Fair พร้อมผลักดันด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

กันยายน 20, 2019 6:27 am โดย opwnews
0
177

จังหวัดบึงกาฬชวนชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุดหนุนสินค้าของจังหวัดบึงกาฬ ในงาน Buengkan Road Show and Consumer Fair พร้อมผลักดันด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

240140 240150 240152 240159 240160 240161

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2562 จังหวัดบึงกาฬจัดการแถลงข่าว งาน Buengkan Road Show and Consumer Fair ที่ ลานชั้น B ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค โดยมี นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ และ นางสาว กันชนันท์ กวีกิจพิทักศ์ เลขาธิการประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่ง นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่า สำหรับงาน Buengkan Road Show and Consumer Fair จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุณค่า ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยสามารถส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเกิดการรวมพลัง ชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่าช่วยสร้างงานและสร้าง รายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยงาน Buengkan Road Show and Consumer Fair ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานที่มี ความพิเศษโดยเป็นการจัดงานในลักษณะของการนำสินค้าของดีของเด่น ของจังหวัดบึงกาฬ มาเป็น
สื่อกลางหลักในการจัดงานครั้งนี้

240168 240165 240164 240162

ด้าน นางสาว กันชนันท์ กวีกิจพิทักศ์ เลขาธิการประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องที่ยวในฐานะกลุ่มจังหวัดเมืองรอง มีความหลากหลายและโดดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนสินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ จึงอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกันเยอะๆ หรือถ้าใครสนใจสินค้าของจังหวัดบึงกาฬ สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้ที่ ลานชั้น B ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2562
--!>