ปทุมธานี นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัล การประกวดมารยาทไทย 2 รายการใหญ่

กันยายน 27, 2019 6:44 am โดย opwnews
0
331

1
71240243_699237353928685_5008117907939393536_n69771796_690172604795280_8035699522359263232_n 71638857_559263828171578_777048051582763008_n

ปทุมธานี นศ.มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัล การประกวดมารยาทไทย 2 รายการใหญ่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลการประกวดมารยาทไทย 2 รายการใหญ่ระดับชาติ ได้แก่ ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 สำหรับการประกวดมารยาทไทยดังกล่าว ในรายการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562จัดโดย ธนาคาร ธนชาต จำกัด(มหาชน) โดยวัตถุประสงค์เพื่อธำรงและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งการอ่านฟังเสียงภาษาไทย และการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทย ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนของชาติร่วมกันรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป ซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวด อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ อาจารย์นาตยา ดวงประทุม ผู้ควบคุมทีมและนายกิตติวุฒิ ไชยการ ผู้ฝึกสอน ในการประกวดผลปรากฎว่า มรภ.วไลยอลงกรณ์ คว้ารางวัลชมเชย ไปครอง โดยมีผู้เข้าร่วมประกวด ได้แก่ นายชัยวัช มะลิไทย นศ.ชั้นปีที่ 3 นางสาววิลาสินี บุญเพชร นศ.ชั้นปีที่ 4 นางสาวศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา นศ.ชั้นปีที่ 3 และนายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย นศ.ชั้นปีที่ 3  ส่วนอีกรายการที่นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดและรับรางวัลมา ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา(ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติ ไปยังหมู่นักศึกษาซึ่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวด 3 ทีม ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการแข่งขัน มรภ. วไลยอลงกรณ์ สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาครองได้
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>